Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul nr. CN1049902, în urma validării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP). Totodată, anunţul de participare a fost transmis către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) și va fi publicat în termen de cinci zile pe site-ul www.ted.europa.eu.

Procedura de licitaţie fusese anulată în mod automat de platforma electronică SEAP, în data de 1 noiembrie 2022, din cauza lipsei de oferte, deoarece niciunul din ofertanţii înscrişi nu a depus oferta tehnică şi financiară.

Potrivit unui comunicat de presă al ARF, valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 1,201 miliarde de lei şi 2,374 miliarde de lei (fără TVA), inclusiv serviciile de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării în condiţii optime de siguranţă şi confort, instruire a personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie, conform Caietului de Sarcini.

Conform dispoziţiilor legale şi concluziilor din Studiului de Fezabilitate, în contractul de achiziţie este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani, în conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini şi cantităţii cu nouă rame electrice inter-regionale.

Ramele electrice inter-regionale vor fi utilizate pentru următoarele rute: Cluj-Napoca – Sighişoara – Braşov; Cluj-Napoca – Alba lulia – Simeria- Târgu Jiu – Craiova; Braşov – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani – Iaşi/Suceava; Galaţi – Mărăşeşti – Bacău – Paşcani – laşi/Suceava; Galaţi – Brăila – Făurei – Feteşti – Constanţa (Mangalia); (Mangalia) – Constanţa – Feteşti – Brăila – Mărăşeşti – Bacău – Paşcani – Iaşi/Suceava; (Giurgiu) Bucureşti – Ciulniţa – Călăraşi.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare (Cluj Napoca – Oradea şi Craiova- Calafat), după finalizarea electrificării trenurile vor fi operate şi pe următoarele tronsoane: Oradea – Cluj-Napoca – Sighişoara – Braşov; Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – „Componenta 4 – Transport durabil”, dar şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online, anunţul fiind disponibil pe pagina SICAP. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual sau în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.

Termenul de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2023, ora 15:00.

 

Articolul precedentBobby Păunescu, mutare la vârf: CONDIȚIA cu care este dispus să cedeze statului GRATIS terenurile care adăpostesc Studiourile Buftea
Articolul următorGalerie foto: Școala Fără Bullying! Fii erou!