Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la punerea în aplicare, începând cu data de 01 decembrie a.c., a Ordonanței de Urgență nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020.

Prezenta ordonanță are ca obiect de reglementare implementarea prevederilor Acordului de retragere în ceea ce privește dreptul de ședere al cetățenilor britanici și al membrilor de familie ai acestora pe teritoriul României, după perioada de tranziție, persoane incluse în sintagma ,,beneficiar art. 50 TUEˮ.

Actul normativ vizează, în principal, reglementarea intrării și șederii cetățenilor britanici și a membrilor de familie ai acestora, beneficiari ai Acordului de retragere, care se află pe teritoriul României și continuă să aibă reședința, după încheierea perioadei de tranziție, precum și stabilirea condițiilor și a documentelor în vederea obținerii unui permis de ședere.

Astfel, cetățenii britanici și membrii lor de familie intrați pe teritoriul României, în perioada 01 – 31.12.2020, pot solicita în termen de maximum 90 zile prelungirea dreptului de ședere temporară, în România, la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările europene privind libera circulație a persoanelor.

În ceea ce privește titularii unor documente de rezidență eliberate anterior datei de 1 decembrie 2020, aceștia pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară și pe termen lung până cel mult la data de 31 decembrie 2021. Aceleași condiții le sunt aplicabile și membrilor de familie ai acestora.

În cazul membrilor de familie care se alătură cetățeanului britanic, începând cu data de 01 ianuarie 2021, aceștia pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară până la 31.12.2021, iar cei care intră începând cu 01.10.2021 au obligația de a solicita prelungirea dreptului de ședere în maximum 90 zile de la data intrării pe teritoriul României, la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Ordonanța aprobată recunoaște rezidența permanentă obținută de beneficiarii Acordului de retragere, în condițiile OUG nr. 102/2005 cu modificările și completările ulterioare, cu condiția solicitării eliberării permisului de ședere pe termen lung până la 31.12.2021. 

La solicitarea prelungirii dreptului de ședere, cetățenii britanici și membrii lor de familie vor prezenta o cerere însoțită de documentul de trecere a frontierei de stat, dovada asigurări de sănătate, a deținerii legale a spațiului de locuit, a mijloacelor de întreținere și, după caz, dovada legăturii de rudenie între aceștia.

Lucrătorii frontalieri, încadrați în muncă pe teritoriul țării noastre, pot solicita formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, începând cu data de 01.01.2021, eliberarea unui permis de ședere în acest scop. Solicitarea se face în baza unei cereri ce va fi însoțită de contractul individual de muncă și documentul de trecere a frontierei de stat. Valabilitatea permisului pentru lucrători frontalieri este egală cu durata contractului de muncă, dar nu mai mult de 5 ani.

Emiterea documentelor eliberate beneficiarilor art. 50 TUE se va realiza cu scutirea de la plata taxelor și a costului documentului și vor cuprinde mențiunea «art. 50 TUE», «art. 18(1) din WA»  și «art. 26 din WA»,după caz, precum și codul numeric personal.

Valabilitatea permiselor de ședere temporară este de până la 5 ani de la data emiterii, iar în cazul membrilor de familie, aceasta nu poate depăși perioada de ședere a cetățenilor britanici ai căror membrii de familie sunt. Permisele de ședere permanentă vor avea o valabilitate de 10 ani de la data emiterii, cu excepția celor care se emit persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani.

De asemenea, actul normativ stabilește regimul sancționator contravențional aplicabil pentru cei care nu respectă obligațiile ce le revin pe teritoriul țării noastre, în materie de reglementarea dreptului de ședere, iar valoarea amenzilor este de la 100 la 500 lei.

Prezenta ordonanță asigură un regim juridic simplificat pentru cetățenii britanici și membrii lor de familie aflați în ședere legală pe teritoriul României, anterior datei retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, dar și pentru cei noi sosiți, după această perioadă, creând un climat de stabilitate și contribuind în mod pozitiv la consolidarea relațiilor sociale dezvoltate de-a lungul șederii în țara noastră.

 

Articolul precedentRomânia în Realitate, invitat: GABRIEL URECHE
Articolul următorBilanț coronavirus 27 noiembrie: 8.499 de cazui noi și 172 de decese