Din cei 158 de candidați la Definitivat, 12 nu s-au prezentat la Centrul de Examen

Aproape 160 de profesori au obținut, anul acesta, dreptul de a susține examenul de Definitivat. Candidații au îndeplinit, cumulativ,  efectuarea unui stagiu de specialitate de cel puțin un an, calificativul  „bine” sau „foarte bine”, pentru anul școlar în curs, dar și note mari la evaluarea portofoliului  profesional și inspecțiile de clasă. Din cei 160 de candidați, 12 au ales să nu se prezinte, anul acesta, la examenul de Definitivat. Rezultatele finale vor fi afișate, la centrul de examen și sediul Inspectoratului Școlar General, pe 24 Iulie.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru. Tezele scrise urmează a fi evaluate în  6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Articolul precedentParcul Crîng, colindat de căprioare, în miezul zilei
Articolul următorSpitalul Județean scoate la cuncurs 49 de posturi