Lista obiectivelor de investiţii finanţate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny”, a fost finalizată pentru alte patru judeţe şi este publicată pe pagina ministerului, anunţă, vineri, ministrul Cseke Attila.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de MInisterul Dezvoltării, au fost finalizate listele cu obiectivele de investiţii ce vor fi realizate în judeţele Bihor, Buzău, Mureş şi Vâlcea, urmând alocările şi pentrviu celelalte judeţe. 

”Aceste patru judeţe se alătură celorlalte 12 (Alba, Arad, Argeş, Braşov, Brăila, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Sibiu şi Tulcea), precum şi sectoarelor municipiului Bucureşti, care au primit finanţare prin Program, în ultima lună”, a precizat ministrul Cseke Attila.  

Pentru judeţul Buzău, au fost aprobate 101 obiective, în valoare totală de 1.357.909.823,88 lei. Unul dintre proiectele importante pentru Buzău și nu numai este cel privind reabilitarea drumului către Vulcanii Noroioși. Consiliul Județean Buzău primește 28 milioane euro pentru acest proiect.

Prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, asigură serviciile de bază în localităţi (apă, reţele de canalizare şi de gaze) şi reabilitează drumurile şi podurile.  

Ministerul a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiectelor care vor primi finanţare, din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar şi lista sumelor repartizate pe judeţe, iar, până la termenul de depunere a solicitărilor, autorităţile au depus cereri în valoare totală de 137 de miliarde de lei. 

Lista proiectelor finanțate prin PNI “Anghel Saligny” în județul Buzău:

Nr. crt. ID Tip U.A.T. U.A.T. Denumire obiectiv de investiții Sume alocate de la bugetul de stat
2022-2028 (lei)
Total județ Buzău         1.357.909.823,88
1 12805 comună Amaru Înființare rețea de canalizare în comuna Amaru, județul Buzău 14.137.972,06
2 4914 comună Bălăceanu Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Bălăceanu, județul Buzău 6.835.726,55
3 1488 comună Balta Albă Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Balta Albă, județul Buzău 12.000.000,00
4 11746 comună Beceni Modernizare drumuri locale, comuna Beceni, județul Buzău 7.489.584,78
5 11769 comună Beceni Înființare sistem alimentare cu apă în localitatea Florești, comuna Beceni, județul Buzău 1.781.820,00
6 6241 comună Berca Reabilitare rețea aducțiune apă potabilă Vernești – Sătuc, județul Buzău și rețea de distribuire + branșamente apă potabilă Pleșcoi – Valea Nucului, Comuna Berca, județul Buzău 7.024.448,21
7 6274 comună Berca Extindere rețea de canalizare apă uzată menajeră în satele Pleșești, Pleșcoi și Valea Nucului, comuna Berca, județul Buzău 15.654.052,65
8 1215 comună Bisoca Reparare și modernizare drum comunal DC199 Recea – Șindrila 6.395.157,14
9 12171 comună Blăjani Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău 8.000.000,00
10 2083 comună Boldu Modernizare drumuri locale în comuna Boldu, județul Buzău 10.477.423,24
11 427 comună Bozioru Modernizare DC85 și DC89, comuna Bozioru, județul Buzău 8.000.000,00
12 9202 comună Brădeanu Reabilitare și extindere sistem public de alimentare cu apă și extindere sistem public de canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, județul Buzău  18.626.074,79
13 9552 comună Brăești Modernizare drum comunal DC86 și drumuri sătești, Comuna Brăești, județul Buzău  11.735.686,79
14 2684 comună Breaza Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Breaza, județul Buzău 12.000.000,00
15 12692 comună Buda Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele Dănulești și Toropălești peste albia râului Râmnicu Sărat, comuna Buda, județul Buzău 15.130.989,07
16 12885 municipiu Buzău Reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău 43.000.000,00
17 7039 comună C.A. Rosetti Modernizare drumuri de interes local, com. C.A. Rosetti, jud. Buzău 7.869.760,20
18 1980 comună Calvini Construire pod în sat Olari, în comuna Calvini, județul Buzău 12.000.000,00
19 10324 comună Cănești Modernizare drum comunal DC92 Negoșina-Cănești, comuna Cănești, județul Buzău 8.000.000,00
20 12829 comună Cătina Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău 12.000.000,00
21 8546 comună Cernătești Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Manasia și Aldeni, comuna Cernătești, județul Buzău 12.605.769,08
22 1991 comună Chiliile Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Chiliile, județul Buzău 7.350.000,00
23 3210 comună Chiojdu Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, județul Buzău 12.000.000,00
24 5259 comună Cilibia Modernizare drumuri de interes local în comuna Cilibia, județul Buzău 8.000.000,00
25 5158 comună Cislău Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău 11.622.273,53
26 7172 comună Cochirleanca Mărirea sursei sistemului de alimentare cu apă în satul Boboc – realizare foraj și aducțiune la gospodăria de apă existentă 364.920,72
27 12264 comună Cochirleanca Modernizare drumuri de interes local în comuna Cochirleanca, județul Buzău  16.000.000,00
28 2393 comună Colți Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza comunei Colți, județul Buzău 7.085.271,37
29 12208 județ Consiliul Județean Buzău Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 și DJ220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău 140.000.000,00
30 11023 comună Costești Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră în satul Spătaru, comuna Costești, județul Buzău 19.572.817,16
31 1381 comună Cozieni Modernizare drum local DC60 drum de legatură Cozieni – Punga – Pănătău, comuna Cozieni, județul Buzău 8.000.000,00
32 2746 comună Florica Realizarea de accese la proprietăți prin podețe tubulare în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău 4.035.880,63
33 635 comună Gălbinași Construire sistem de alimentare, pompare și tratare apă sat Tăbărăști, Comuna Gălbinași, județul Buzău 7.416.096,27
34 2733 comună Gălbinași Construire și extindere sistem de canalizare în satele Gălbinași și Tăbărăști, comuna Gălbinași, județul Buzău – Etapa 1 6.407.480,12
35 1720 comună Gherăseni Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău 25.737.515,75
36 13035 comună Glodeanu Sărat Înființare sistem de canalizare în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 29.165.799,24
37 4677 comună Glodeanu-Siliștea Înființare sistem de canalizare a apelor uzate în sat Cârligu Mic, sat Cârligu Mare, sat Văcăreasca, sat Casota, sat Corbu, Comuna Glodeanu-Siliștea, județul Buzău 14.757.394,08
38 5531 comună Grebănu Modernizare drum comunal DC113, Comuna Grebănu, județul Buzău 11.335.508,57
39 4221 comună Gura Teghii Extindere și modernizare sistem de canalizare, comuna Gura Teghii, județul Buzău 9.410.581,24
40 8052 comună Largu Înființare rețele de canalizare în comuna Largu cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău 14.344.460,68
41 7346 comună Lopătari Amenajare sistem de alimentare cu apă în localitățile Plaiu Nucului, Brebu și înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Lopătari, județul Buzău 26.584.289,46
42 2129 comună Luciu Extindere rețea de canalizare, racorduri și stații de pompare locale, comuna Luciu, județul Buzău 4.258.040,70
43 5711 comună Măgura Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe drumuri de pe raza comunei Măgura, județul Buzău 7.535.380,06
44 1878 comună Mânzălești Modernizare drumuri locale în comuna Mânzălești, județul Buzău 9.499.259,13
45 9131 comună Mărăcineni Asfaltare drumuri de interes local în Comuna Mărăcineni, județul Buzău 5.773.676,35
46 5465 comună Mărgăritești Modernizare drum comunal DC191 și străzi rurale în comuna Mărgăritești, județul Buzău 8.000.000,00
47 871 comună Merei Modernizare drumuri comunale și sătești de interes local, situate în intravilanul satului Lipia, comuna Merei, județul Buzău 8.086.405,89
48 9788 comună Merei Modernizare drum comunal  DC224 Merei – Valea Puțului, comuna Merei, județul Buzău 7.575.647,75
49 12292 comună Mihăilești Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în comuna Mihăilești, județul Buzău 28.539.096,06
50 2368 comună Movila Banului Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare în comuna Movila Banului, satele Cioranca și Limpeziș, comuna Movila Banului, județul Buzău 24.532.358,69
51 1353 comună Murgești Modernizare drumuri locale în comuna Murgești, județul Buzău 8.000.000,00
52 5737 comună Năeni Modernizare drumuri de interes local în comuna Năeni, județul Buzău 8.000.000,00
53 6655 oraș Nehoiu Modernizare străzi interioare în orașul Nehoiu, jud. Buzău – etapa I 8.099.736,41
54 6757 oraș Nehoiu Modernizare străzi interioare în orașul Nehoiu, jud. Buzău – etapa a II-a 10.006.036,35
55 4959 comună Odăile Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 și drum sătesc DS 6, comuna Odăile, județul Buzău 8.000.000,00
56 9663 comună Padina Modernizare drumuri de interes local în comuna Padina, județul Buzău 12.000.000,00
57 5644 comună Pănătău Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitatea Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, județul Buzău 20.506.890,86
58 12843 comună Pardoși Modernizare drumuri locale în comuna Pardoși, județul Buzău 7.350.000,00
59 2759 comună Pârscov Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov, județul Buzău 27.492.893,49
60 3446 oraș Pătârlagele Reabilitare și asfaltare drumuri de interes local în orașul Pătârlagele, județul Buzău 16.000.000,00
61 9933 comună Pietroasele Reabilitare drumuri de interes comunal în comuna Pietroasele, județul Buzău 6.677.824,89
62 4020 comună Podgoria Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pleșești, comuna Podgoria, județul Buzău 2.684.477,24
63 4049 comună Podgoria Modernizare drum comunal DC120 Râmnicu Sărat – Podgoria- Pleșești și modernizare drumuri în cartierul Viilor, comuna Podgoria, județul Buzău – etapa 2 10.160.068,40
64 7493 oraș Pogoanele Centura Pogoanele – Tronson I între DJ 203 I până în DN 2C, L=5500 m  16.000.000,00
65 10376 comună Poșta Câlnău Extindere sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa I 41.295.334,33
66 10397 comună Poșta Câlnău Extindere sistem alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău – Etapa II 1.704.665,67
67 4211 comună Puiești Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău – Etapa II 12.000.000,00
68 2786 comună Racovițeni Modernizare drumuri locale în comuna Racovițeni, județul Buzău 8.000.000,00
69 5276 comună Râmnicelu Extindere rețea de canalizare în comuna Râmnicelu, județul Buzău 17.325.865,70
70 6490 municipiu Râmnicu Sărat Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău – Etapa 1 26.000.000,00
71 854 comună Robeasca Asfaltare drumuri de interes local în comuna Robeasca, județul Buzău 1.721.092,14
72 6588 comună Robeasca Modernizare drum comunal în comuna Robeasca, județul Buzău 4.243.799,79
73 10019 comună Robeasca Schimbare sursă și tratarea apei în vederea îmbunătățirii calității apei din sistemul centralizat al comunei Robeasca, județul Buzău 1.674.398,51
74 11897 comună Rușețu Modernizare infrastructură rutieră de interes local în sat Rușețu, Comuna Rușețu, județul Buzău 12.000.000,00
75 7904 comună Săgeata Modernizare drumuri sătești în comuna Săgeata -Etapa I 12.000.000,00
76 12997 comună Săhăteni Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și Istrița de Jos, Comuna Săhăteni, județul Buzău și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Săhăteni, județul Buzău 22.050.987,59
77 4362 comună Săpoca Modernizare drumuri de interes local în comuna Săpoca, județul Buzău – etapa 1 9.277.699,01
78 11355 comună Sărulești Modernizare DC104 de la km 2+000-4+400, intravilan/extravilan, sat Valea Largă – Sărulești și DC 161 – intravilan/extravilan, sat Sările – Cătun, Ulița 4 (Murgoci Crăciun), Ulița 4 bis (Miroiu Ion), Ulița 7 (Biciin Ionel – Drimbu Nicolae), comuna Sărulești, județul Buzău 8.000.000,00
79 4487 comună Scorțoasa Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Gura Văii, Scorțoasa, Policiori și Plopeasa din comuna Scorțoasa, județul Buzău 14.994.731,12
80 4611 comună Scorțoasa Înființare sistem de canalizare în satele Gura Văii, Scorțoasa, Policiori și Plopeasa din comuna Scorțoasa, județul Buzău 24.764.325,00
81 9191 comună Scutelnici Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Scutelnici, județul Buzău 12.000.000,00
82 1542 comună Siriu Construire pod peste râul Buzău în comuna Siriu, județul Buzău 8.537.195,00
83 2652 comună Smeeni Reabilitare drumuri publice de interes local în comuna Smeeni 16.000.000,00
84 11271 comună Stâlpu Extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Stâlpu, județul Buzău 10.471.815,43
85 4579 comună Țintești Înființare sistem de canalizare apă uzată în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, Comuna Țintești, județul Buzău, faza 1 15.861.316,79
86 11422 comună Țintești Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, Comuna Țintești, județul Buzău – faza 1 9.327.208,81
87 470 comună Tisău Modernizare drumuri de interes local în satele comunei Tisău, comuna Tisău, județul Buzău 12.000.000,00
88 6721 comună Topliceni Modernizare drumuri de interes local în comuna Topliceni, județul Buzău 12.000.000,00
89 2435 comună Ulmeni Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Ulmeni si Vâlcele, comuna Ulmeni, județul Buzău 21.193.930,24
90 2439 comună Ulmeni Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Clondiru, Băltăreți și Sărata, comuna Ulmeni, județul Buzău 21.806.069,76
91 9328 comună Unguriu Modernizare drum comunal DC271, Comuna Unguriu, județul Buzău 5.591.174,61
92 10509 comună Vadu Pașii Extindere rețea de canalizare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vadu Pașii, județul Buzău  18.626.529,39
93 5716 comună Vâlcelele Reabilitare prin asfaltare drumuri locale în comuna Vâlcelele, județul Buzău 7.648.566,93
94 2845 comună Valea Râmnicului Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat, județul Buzău 11.617.132,00
95 2851 comună Valea Râmnicului Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanturilor în satele Oreavul și Valea Râmnicului, județul Buzău 4.382.868,00
96 891 comună Valea Salciei Modernizare străzi în comuna Valea Salciei, județul Buzău 7.098.090,99
97 8112 comună Vernești Modernizare drumuri locale, comuna Vernești, județul Buzău 11.137.276,69
98 10185 comună Vintilă Vodă Modernizare drumuri de interes local în comuna Vintilă Vodă, județul Buzău 12.000.000,00
99 3056 comună Viperești Construire pod în comuna Viperești, județul Buzău 10.794.883,37
100 11444 comună Zărnești Modernizare drumuri de interes local în comuna Zărnești, județul Buzău 12.000.000,00
101 8754 comună Ziduri Modernizare drumuri locale, Comuna Ziduri, județul Buzău 6.030.321,36 

Sursa: Realitatea de Buzau