Consiliul Concurenței solicită modificarea regulamentelor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Concurenţei solicită autorităţilor publice locale/Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) modificarea Regulamentelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în sensul eliminării oricăror prevederi prin care operatorii interni acordă competenţe de avizare doar anumitor companii pentru a desfăşura activităţi conexe furnizării acestor servicii (proiectare, branşamente, racorduri, extinderi şi devieri de reţele de apă şi canalizare stradale, montare/demontare contoare).

Solicitarea Autorităţii de concurenţă este făcută în urma derulării unei anchete sectoriale pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile reşedinţă de judeţ şi ADI din România.

În acelaşi sens, Consiliul Concurenţei atrage atenţia şi operatorilor interni, cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să nu încalce reglementările din domeniul concurenţei prin includerea în procedurile proprii a unor prevederi conform cărora doar anumite companii pot realiza lucrările de servicii conexe.

Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare sunt, după caz, gestionate de autorităţile administraţiei locale sau de ADI cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice.

Asociaţiile gestionează, în numele unităţilor administrativ-teritoriale, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv în ceea ce priveşte crearea şi modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii.

Asociaţiile pot delega gestiunea serviciului operatorilor regionali, care primesc astfel dreptul exclusiv de a presta serviciul în aria de operare stabilită prin contract.

În România, ADI Apă-Canal Constanţa este cea mai amplă asociaţie de acest gen, având membri din judeţul Constanţa, municipiile Feteşti, Câmpulung, Oneşti, oraşele Predeal şi Buftea, respectiv 2 comune din judeţul Dâmboviţa, 2 comune din judeţul Prahova şi o comună din judeţul Călăraşi.

În 2017, serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au fost furnizate/prestate de 268 de operatori licenţiaţi, dintre care 45 au fost operatori regionali, 202 societăţi comerciale/servicii publice/compartimente de specialitate din cadrul administraţiei publice locale, 20 companii private sau cu capital mixt şi o regie autonomă. Cu toate că operatorii regionali reprezintă 16,8% din totalul operatorilor licenţiaţi, aceştia deţin, conform calculelor Asociaţiei Române a Apei, 87% din piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Analiza derulată de Consiliul Concurenţei mai arată că operatorii sunt repartizaţi neuniform pe suprafaţa ţării. Astfel, cei mai mulţi operatori se regăsesc în Regiunea Sud-Est (81), urmată de Regiunea Sud (58) şi Regiunea Sud-Vest – 43 de operatori. Cei mai puţini operatori ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se regăsesc în Regiunea Nord-Est – 9 operatori.
În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că infrastructura aferentă serviciilor de producere, transport, distribuţie a apei potabile şi de colectare şi epurare a celei uzate este slab dezvoltată. Astfel, la nivel naţional, 65,2% din populaţia ţării este conectată la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, în timp ce aproximativ jumătate din populaţia ţării este racordată la reţeaua publică de canalizare.

Dacă în mediul urban ponderea locuitorilor racordaţi la sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate este de 85,5%, în mediul rural este de doar 4,7%. Această situaţie indică faptul că nu există o corelare a investiţiilor în infrastructura aferentă celor două servicii publice, deşi acestea ar trebui să fie integrate.

De asemenea, Autoritatea de Concurenţă a constatat că durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este, de regulă, între 25-49 ani, având posibilitatea de prelungire. În aceste condi?ii, pe perioada derulării contractului, piaţa este închisă pentru concurenţă.

Ca urmare, Consiliul Concurenţei solicită autorităţilor publice locale/ADI să compatibilizeze durata contractelor de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu investiţiile ce urmează a fi realizate.

În acelaşi timp, Autorităţile publice trebuie să contacteze Consiliul Concurenţei şi să obţină avizarea măsurilor ce prevăd încredinţarea directă a contractelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, înainte de atribuirea contractelor pentru a evita încălcarea regulilor de concurenţă şi ajutor de stat. Atribuirea în mod direct a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice în beneficiul propriei companii, care poate fi operator intern ori operator regional, după caz, se poate realiza cu avizul Autorităţii de Concurenţă, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Studiul Autorităţii de Concurenţă a mai arătat că în perioada analizată (2013 – 2017), preţurile la apa potabilă produsă şi distribuită de către operatorii regionali şi municipali au crescut în medie cu 11,69%, iar tarifele la canalizare-epurare au crescut cu 35,13%.

Astfel, tariful mediu total al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, în anul 2017, a fost de 6,01 lei/mc.
Pe ansamblul operatorilor, cel mai mare tarif al serviciului este practicat de RAJA Constanţa – 7,72 lei/mc, pe locurile următoare aflându-se Apă Canal 2000 Piteşti – 7,42 lei/mc, Compania de Apă Dâmboviţa Târgovişte – 7,40 lei/mc, Apavil Râmnicu Vâlcea – 7,32 lei/mc şi Compania de Apă Buzău – 7,24 lei/mc.

Raportul privind ancheta sectorială pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile reşedinţă de judeţ şi ADI din România poate fi consultat pe pagina web a instituţiei: www.consiliulconcurentei.ro

Articolul precedentA fost publicată lista cu ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a
Articolul următorPeste 3.000 de filme s-au înscris la Festivalul Internaţional de Film Buzău – BUZZ