Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău organizează concursuri în vederea ocupării, prin încadrare directă, a șase posturi vacante.

Astfel, Jandarmeria Buzău va organiza concurs pentru următoarele posturi:
–  1 post vacant de ofițer specialist II (psiholog ) – Psihologie    
– 2 posturi de execuție subofițer tehnic principal în specialitatea Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului;
–  1 post de execuție subofițer tehnic principal în specialitatea Tehnologia Informaţiei;
–  1 post de execuție subofițer tehnic principal în specialitatea Securitate și Sătătate în Muncă.
– 1 post vacant de personal contractual muncitor calificat IV – I (electrician întreținere și reparații)

Înscrierile se fac exclusiv online la adresa de e-mail: [email protected], data  limită  de  depunere  a  cererilor  de  înscriere este 15.10.2021, ora 16:00, iar data  limită  de depunere  a  dosarelor este 20.10.2021, ora 16:00.

Concursurile vor consta în susținerea unei probe scrise, de tip test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor posturilor scoase la concurs, în acord cu tematica și bibliografia de concurs stabilite de comisiile de concurs.

Pentru postul de personal contractual muncitor calificat IV – I (electrician întreținere și reparații), concursul va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu.

Toate informațiile privind cerințele posturilor, condițiile de încadrare, calendarul concursurilor, formularele necesare, inclusiv tematica și bibliografia pot fi obținute accesând: http://www.jandarmeriabuzau.ro/angajari-directe-concursuri-pentru-ocuparea-unor-posturi.html

Sursa: Realitatea de Buzau