Prefectul județului Buzău, Silviu Iordache, face apel către primarii unităților administrativ-teritoriale pentru transparentizarea activității administrative și decizionale. Analiza efectuată în urma circularei nr. 8852/23.07.2021, transmisă către UAT-uri,  a reliefat că la data 23 august 2021, 36 dintre cele 87 UAT-uri din județul Buzău au hotărârile de consiliu local publicate la zi pe paginile de internet, ceea ce reprezintă 41%. De asemenea, 41 UAT-uri au pagini proprii de Facebook, iar Primăria Municipiului Buzău, Primăria Municipiului Rm. Sărat, Primăria Comunei Pârscov și Primăria Comunei Zărnești transmit pe pagina de socializare sedințele Consiliului Local.

În vederea îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice, simplificării metodologiilor de lucru și îmbunătăţirii schimbului de informaţii, autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă în vedere următoarele prevederi:

  • Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
  • G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ținând cont de prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Procedura din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic aprobată prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019.

Instituția Prefectului – Județul Buzău va face publică lunar această evaluare a gradului de conformare privind îndeplinirea obligațiilor ce revin administrațiilor publice locale privind asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public, respectiv publicarea pe paginile proprii de internet a hotărârilor Consiliului Local, anunțuri referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative, a regulamentului de organizare și funcționare conform Codului Administrativ, a organigramei instituției publice/structura organizatorică, bugetul local anual, Monitorul Oficial Local, datele de contact, programul de funcționare, programul de audiențe, anunțuri de participare și anunțuri de atribuire/achiziții, anunțuri concursuri de angajare, publicații de căsătorie etc.

Situatie transparenta HCL 23.08.2021

Sursa: Realitatea de Buzau