În ultima ședință a Colegiului Prefectural Buzău, Geambașu Cornelia, Director executiv,  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău, a prezentat o analiză a principalilor indicatori economico-sociali ai județului Buzău pentru anul 2020. 

Indicele producţiei industriale a înregistrat în luna decembrie 2020 înregistrează o creștere cu 7,3 % comparativ cu luna decembrie a anului precedent. În perioada 01.01. – 31.12.2020 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019 s-a înregistrat o creştere cu 7,1 %.

Pe parcursul anului 2020, în luna august s-a înregistrat cea mai mare creştere a indicelui producţiei industriale (+24,8%) comparativ cu luna august a anului precedent, iar cea mai mare scădere s-a înregistrat în luna mai (- 26,7 %).

Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul IPI se utilizează date cantitative privind producţia unui număr însemnat de produse, care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale.

Cifra de afaceri din industrie realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă, în luna decembrie a anului 2020 comparativ cu luna decembrie a anului precedent a înregistrat o scădere cu 3,4%.

În perioada 01.01. – 31.12.2020 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a înregistrat o scădere cu 2,9 %.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion.

Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderilor furnizoare de date.

Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în perioada 01.01. – 31.10.2020 în exporturi în valoare de 512131 mii euro şi importuri de 427285 mii euro, înregistrându-se un sold pozitiv al balanţei comerţului exterior de + 84846 mii euro. Comparativ cu perioada 01.01. – 31.10.2019, valoarea mărfurilor exportate a scăzut cu 14,0% (- 83583 mii euro), iar a celor importate a crescut cu 6,6 % (+ 26265 mii euro).

În perioada 01.01. – 31.10.2020, ponderi însemnate în structura exporturilor (conform clasificării din Nomenclatorul Combinat) s-au înregistrat la:

  • materii textile şi articole din acestea (22,4%, respectiv 114736 mii euro);
  • metale comune şi articole din acestea (22,2%, respectiv 113840 mii euro);
  • produse alimentare, băuturi, tutun (14,7%, respectiv 75324 mii euro);
  • grăsimi şi uleiuri minerale sau vegetale (8,4%, respectiv 42965 mii euro);
  • animale vii şi produse animale (8,1%, respectiv 41327 mii euro).

În timp ce la importuri ponderi însemnate s-au înregistrat la:

  • produse vegetale (21,6%, respectiv 92146 mii euro);
  • metale comune şi articole din acestea (14,9%, respectiv 63656 mii euro);
  • materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (12,8%, respectiv 54627 mii euro);
  • maşini, aparate şi echipamente electrice (11,4%, respectiv 48608 mii euro);
  • produse alimentare, băuturi, tutun (10,4%, respectiv 44629 mii euro).

În luna decembrie 2020, structurile de cazare turistică din judeţul Buzău au găzduit un număr de 2713 turişti, mai puţini cu 553 decât în luna noiembrie 2020 şi cu 3986 mai puțin faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Cei mai mulţi dintre aceştia au optat pentru cazarea la hoteluri (53,0 %) şi la  pensiuni agroturistice (30,2 %).

Numărul înnoptărilor în principalele structuri de cazare turistică din judeţul Buzău în luna decembrie 2020 a fost de 5062, în scădere cu 23,0 % faţă de luna noiembrie 2020 şi în scădere cu 61,8% faţă de luna decembrie 2019.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în judeţul Buzău în luna decembrie 2020 a fost de 4,6 %, în scădere cu 1,6 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2020 şi cu 7,4 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2019.

 

.

Sursa: Realitatea de Braila